St. Sebastian's Church, Maruthorvattam

Place: Maruthorvattam
Place Name: Maruthorvattam
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Bharanikulangara Kurian
Established Year: 1971
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Cherthala - 688 545
Pin: 688 545
Phone: 0478-2822675
Catholic Families: 375
Catholic Population: 1740