St. Joseph's Church, Karayamparambu

Place: Karayamparambu
Place Name: Karayamparambu
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Thengathara Kuriakose
Established Year: 1960
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Karukutty - 683 576
Pin: 683 576
Phone: 0484-6493403
Catholic Families: 470
Catholic Population: 1700