St. Mary's Church, Vilangu

Place: Vilangu
Place Name: Vilangu
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Koikara Peter
Established Year: 1984
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Church, Kizhakkambalam - 683 561
Pin: 683 561
Phone: 0484-2680335
Catholic Families: 120
Catholic Population: 500