St. Thomas Church, Mattel (Shrine)

Place: Mattel (Shrine)
Place Name: Mattel (Shrine)
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Vaikathuparambil Thomas
Established Year: 52
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Thomas Church, Pallippuram - 688 541
Pin: 688 541
Phone: 0478-2552246